Πληροφορική Για Ενήλικες

Η εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής και συγκεκριμένα ο αποτελεσματικός χειρισμός του Η/Υ, αποτελεί απαραίτητο εφόδιο και επιτακτική ανάγκη για την εύρεση εργασίας στην ανταγωνιστική κοινωνία μας. Η πιστοποίηση των γνώσεων είναι πλέον επιβεβλημένη τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα σεμινάρια πληροφορικής για ενήλικες που διενεργούνται στο ΕυρωΕκπαίδευση είναι τα εξής:

 

Εφαρμογές Office για αρχάριους χρήστες MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access, MS Outlook
Εφαρμογές Office για προχωρημένους χρήστες  MS Word, MS Excel, MS Powerpoint, MS Access
 Εφαρμογές D.T.P.  Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw
 Εφαρμογές Web Design  Adobe Dreamweaver, WordPress CMS Platform, CSS, HTML
 Εφαρμογές C.A.D.  3DS MAX
 Τυφλό Σύστημα Δακτυλογράφησης  Ελληνικό , Αγγλικό

 

 Δηλώστε Συμμετοχή τώρα