Μόνο για ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ!
Για παιδιά από Γ’ έως και ΣΤ’ Δημοτικού

Δηλώστε Συμμετοχή

summerPC100res

Πληροφορική για παιδιά

Ο σημερινός κόσμος στηρίζεται στους υπολογιστές. Σχεδόν κάθε πτυχή της μοντέρνας ζωής περιλαμβάνει έναν υπολογιστή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν εξοικείωση με υπολογιστές και λογισμικά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην εργασία, την ψυχαγωγία και την καθημερινότητα.
Σήμερα, οι υπολογιστές είναι σε κοινή χρήση στα σχολεία και στο σπίτι, καθώς και αρκετή σχολική δουλειά απαιτεί τη χρήση ενός υπολογιστή.

Όλοι οι μαθητές σήμερα γνωρίζουν τη βασική χρήση ενός υπολογιστή αφού τον συναντούν μπροστά τους από πολύ νωρίς. Με τα μαθήματα πληροφορικής για παιδιά που έχουμε σχεδιάσει, θα μάθουν τη σωστή χρήση του υπολογιστή και θα επικεντρωθούν σε πιο λεπτομερείς πτυχές των υπολογιστών.

Εκπαίδευση στους υπολογιστές, μπορούν και πρέπει να αρχίσουν νωρίς.

Τα παιδικά προγράμματα πληροφορικής που έχουμε σχεδιάσει επικεντρώνονται στην αύξηση της εξοικείωσης των μαθητών με τους υπολογιστές, στις βασικές χρήσεις διαφόρων λογισμικών και πληκτρολόγησης. Μαθητές Δημοτικού σχολείου μαθαίνουν να χειρίζονται το Διαδίκτυο με ασφάλεια και για λόγους εκπαιδευτικούς. Οι μεγαλύτεροι μαθητές μπορούν να εργαστούν σε πιο πολύπλοκους τομείς της εκπαίδευσης υπολογιστών, όπως προγραμματισμός, επεξεργασία εικόνας, δημιουργία ιστοσελίδων και πιο προηγμένο λογισμικό.

Η εκπαίδευση πάνω στους υπολογιστές παραμένει σημαντική.