Η Ευρωεκπαίδευση® Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2  ιδρύθηκε το 2013 και είναι πιστοποιημένος Φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας με Κωδικό Αδείας 2000053.

Αποτελεί ένα υπερσύγχρονο και Εξειδικευμένο Φορέα που δραστηριοποιείται σε προγράμματα δράσης, επιδοτούμενης απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης και καταπολέμησης της ανεργίας μέσω της προώθησης ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, αλλά και ανάπτυξης δεξιοτήτων με στόχο συγκεκριμένες επαγγελματικές ειδικότητες και ομάδες.

Αποστολή μας η στελέχωση των επιχειρήσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο χώρο με έμψυχο δυναμικό πλήρως καταρτισμένο με προσφορά στην αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές λύσεις,  που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας καθώς και η επαγγελματική αποκατάσταση των καταρτιζόμενων.

Η διάσταση της ισότητας ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες αλλά και η ενίσχυση παρεμβάσεων υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αποτελούν συστατικό στοιχείο πρωτεύουσας σημασίας για τις δράσεις που υλοποιούμε για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωμάτωση, για τα προγράμματα που υλοποιούνται στο ευρύ πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, και βέβαια για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση συνολικά.

Το Διοικητικό και το εκπαιδευτικό προσωπικό μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς, είναι ειδικευμένο στο χώρο της Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Κρατικών δράσεων και προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας και προώθησης στην αγορά εργασίας, Αναπτυξιακών Δράσεων, της Επιστημονικής Έρευνας, της Επαγγελματικής Κατάρτισης αλλά και της Πιστοποίησης προσόντων.

Σε όλα τα στάδια της λειτουργίας μας ακολουθούμε αυστηρές προδιαγραφές και σε συνεργασία με πρωτοπόρες εταιρείες διαχείρισης ανθρώπινων πόρων έχουμε αναπτύξει πρότυπα αντίδρασης που δίνουν λύσεις ουσίας στη διασύνδεση ανέργων με την αγοράς εργασίας.

 

Υποδομή

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 «Ευρωεκπαίδευση» παρέχει υπηρεσίες σε μια δομή  στην Περιφερειακή ενότητα Χερσονήσου στο Κοκκίνη Χάνι σε ένα σύγχρονο νεόδμητο διώροφο κτίριο με άδεια ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ, συνολικού εμβαδού 300 τ.μ. και δυναμικότητα κατάρτισης 109 ατόμων ανά ώρα.

Διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και υλικοτεχνική υποδομή, που εξασφαλίζουν την παροχή μιας υψηλής ποιότητας Επαγγελματικής Κατάρτισης και τηρούν πλήρως τις αυστηρές προδιαγραφές αδειοδότησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

Αναλυτικά διαθέτει:

3  Αίθουσες Πληροφορικής πλήρως εξοπλισμένες με υπολογιστικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας

5  Αίθουσες Διδασκαλίας εξοπλισμένες με τα πιο σύγχρονα εποπτικά μέσα. Η πλήρης διαδραστικότητα όλων των αιθουσών διδασκαλίας επιδρά θετικά στην  άμεση κατανόηση της παρεχόμενης γνώσης.

Προσβασιμότητα σε κάθε όροφο, σε όλους τους χώρους για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Σύγχρονους Χώρους Διοίκησης και Διαχείρισης

Η προσέγγιση εκπαιδευτικών θεμάτων  σε συσχετισμό

  • με την εισαγωγή,
  • την ένταξη
  • και την ενσωμάτωση

των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οδηγούν σε μια σύνθετη και ολοκληρωμένη διαδικασία, που συμπεριλαμβάνει ανθρώπους, ιδέες και λειτουργίες που ασχολούνται με την ανάλυση προβλημάτων τα οποία αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου μάθηση με τη χρήση της τεχνολογίας.

 

Στρατηγική

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην αγορά της εκπαίδευσης

Εντοπίζουμε τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες

Επιλέγουμε εξειδικευμένους και εμπείρους εισηγητές

Προσαρμόζουμε την εκπαίδευση στην κουλτούρα την φιλοσοφία και τις εταιρικές σας ανάγκες

Αξιολογούμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στηρίζουμε διαχρονικά την επιχείρηση σε όλα τα ζητήματα εκπαίδευσης

Οργανώνουμε στοχευμένα και αποτελεσματικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που αφορούν την χρηματοδότηση των προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ