Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» πρώην «ΕΥΡΩΜΑΘΕΙΑ-Ξένες Γλώσσες» σε περισσότερα από 20 χρόνια παραμένουμε πιστοί στο λειτούργημα που ασκούμε!

 • Θέτουμε το μαθητής ως αρχή και επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Προάγουμε αξίες απαλλαγμένες από πρότυπα
 • Εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας απόλυτα εναρμονισμένες με τις οδηγίες του ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΛΩΣΣΩΝ (Common European Framework of Reference for Languages).
 • Χρησιμοποιούμε διεθνώς αναγνωρισμένα, άριστης ποιότητας βιβλία αλλά και δικά μας συγγράμματα σε συνδυασμό με τις τελειότερες εκπαιδευτικές εφαρμογές σε διαδραστικούς πίνακες, σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας.
 • Συνεργαζόμαστε με άριστους καθηγητές, αυστηρά επιλεγμένους, οι οποίοι διαρκώς αναβαθμίζουν τις γνώσεις τους σε πιστοποιημένα προγράμματα μετεκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, του British Council, της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης κλπ. καθώς και της Διαρθρωτικής Προσαρμογής.
 • Δημιουργούμε πρότυπα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση διαθέτοντας συγχρόνως και
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις Ευρωπαϊκών προδιαγραφών
 • Διαθέτουμε άδεια Εκπαιδευτηρίου προσφέροντας
  • Σύγχρονο, άνετο περιβάλλον, σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές που προβλέπει ο νέος νόμος (4093/2012) για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
  • Ειδικές εγκαταστάσεις άμεσης προσβασιμότητας και πλήρους χρήσης σε κάθε σημείο του Εκπαιδευτηρίου για ΑΜΕΑ (άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες).