Δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκατάθεση

To Κέντρο Ξένων Γλωσσών-Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» τηρεί και σέβεται τη νομιμότητα γύρω από το ευαίσθητο θέμα της πιστοποίησης χώρων, στους οποίους στεγάζονται παιδιά αλλά και των καθηγητών που διδάσκουν.

Από την έναρξη της λειτουργίας της, η «ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», είναι μέλος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ηρακλείου, διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες τόσο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, όσο και γενικότερα από το Υπουργείο Παιδείας και είναι μέλος της PALSO Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Η ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- Νίκ. Α. Κουταλάκης πιστεύει στην ιδιαίτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων και θεωρεί αυτήν πολλαπλώς σημαντική. Η ατομική μας επιχείρηση είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας, ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επεξηγεί το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρεία καθώς και τον λόγο που τα συλλέγει. Μάθετε για το πώς χρησιμοποιούνται, για τον τρόπο επικύρωσης ή ακύρωσής τους, ποιος τα διαχειρίζεται και τον τρόπο φύλαξής τους. Ακόμα ενημερωθείτε για την δυνατότητα διαγραφής τους σε εύλογο χρονικό διάστημα καθώς και για την δυνατότητα εξαίρεσής σας από προωθητικές ενέργειες.

Ι. Συλλογή Δεδομένων

Α. Είδος Προσωπικών Δεδομένων

Το Εκπαιδευτήριο «Ευρωεκπαίδευση» (εφεξής «Εκπαιδευτήριο») επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  των υποκειμένων που συλλέγει για σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς, όπως προσδιορίζονται, στο πλαίσιο παροχής της συγκατάθεσης των υποκειμένων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από το «Εκπαιδευτήριο». Το «Εκπαιδευτήριο» δεν χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα για κανέναν σκοπό που παρεκκλίνει από τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα ενημέρωση, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία ή παρέχεται η συγκατάθεση του υποκειμένου.

Το «Εκπαιδευτήριο» συλλέγει κατά την εγγραφή μαθητή στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών ή στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

1)  Ονοματεπώνυμο μαθητή

2)  Ονοματεπώνυμο γονέα ή κηδεμόνα

3)  Διεύθυνση κατοικίας (ή εργασίας γονέα ή κηδεμόνα)

4)  Τηλέφωνο μαθητή (κινητό/σταθερό)

5)  Τηλέφωνο γονέα ή κηδεμόνα (κινητό/σταθερό/εργασίας)

6)  Ημερομηνία γέννησης

7)  Τάξη μαθητή και σχολείο φοίτησης

8)  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαθητή

9)  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γονέα

10) ΑΦΜ μαθητή ή κηδεμόνα

 

Β. Λόγος συλλογής Προσωπικών δεδομένων

Όλα τα παραπάνω δεδομένα κρίνονται άκρως υποχρεωτικά για την εύρυθμη συνεργασία μεταξύ του «Εκπαιδευτηρίου», των μαθητών του, των κηδεμόνων αυτών, καθώς και των συνεργατών-εκπαιδευτών αυτού. Το «Εκπαιδευτήριο» συλλέγει μόνον Προσωπικά Δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά των πελατών του και να παρασχεθούν σε αυτούς οι υπηρεσίες που επιλέγουν υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι σχετικά, κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.

ΙΙ. Ασφάλεια και τρόπος φύλαξης Προσωπικών Δεδομένων

Το «Εκπαιδευτήριο» με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων ενημερώνει ότι οι καρτέλες εγγραφής με την αναφορά στα προσωπικά δεδομένα σας, βρίσκονται σε μέρος που δεν υπάρχει πρόσβαση από τρίτους. Ακόμα η ψηφιακή καταγραφή τους γίνεται μονάχα στον κεντρικό υπολογιστή του «Εκπαιδευτηρίου» στο Γραφείο Διεύθυνσης καθώς και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του «Εκπαιδευτηρίου» που βρίσκεται στην Γραμματεία, είναι δε κρυπτογραφημένα με κωδικό ασφαλείας.

ΙΙΙ. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου όπως προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών και την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει επιλέξει, όπως ενδεικτικά τα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνει, τα διαγωνίσματα στα οποία υποβάλλεται, οι επιδόσεις του,  το πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων και σεμιναρίων, το επιλεγμένο πακέτο εκπαίδευσης, θα αποθηκεύονται και θα είναι προσπελάσιμα για την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε οι αρμόδιοι καθηγητές και επιβλέποντες να μπορούν να ελέγχουν την πρόοδο του υποκειμένου. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που ζητούνται είναι μονάχα για ενημέρωση του ιδίου ή του κηδεμόνα σε περίπτωση απουσίας, έκτακτης αλλαγής προγράμματος ή οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η οποία είναι αποκλειστικά ενημερωτικού χαρακτήρα.

Η τάξη του μαθητή, το σχολείο φοίτησης και η διεύθυνση κατοικίας συλλέγονται αποκλειστικά και μόνο για την δημιουργία και ένταξη του μαθητή σε κατάλληλο τμήμα. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας είναι χρήσιμο για την ενημέρωση μαθητών και κηδεμόνων για εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το «Εκπαιδευτήριο» (πχ. ενημέρωση γονέων, ομιλίες κτλ).

Το ΑΦΜ, αν και δεν είναι απαραίτητο δεδομένο για την έκδοση φορολογικών αποδείξεων, εντούτοις συχνά απαιτείται από το Υπουργείο. Το συγκεκριμένο δεδομένο  όμως δεν αποστέλλεται και στο λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται το  «Εκπαιδευτήριο» και έχει επισυνάψει σύμβαση εμπιστευτικότητας μαζί του.

 

IV. Social Media Plug-ins

Στον ιστότοπό μας τοποθετούμε – σύμφωνα  με το άρθρο 6 παρ. 1 στ ΓΚΠΔ – Social Plug-ins από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter, προκειμένου ο ιστότοπός μας να γίνει πιο γνωστός. Αυτός ο εμπορικός σκοπός πρέπει να θεωρηθεί ως έννομο συμφέρον σύμφωνα  με την διάταξη του ΓΚΠΔ. Η ευθύνη για αυτήν την συμβατή με την προστασία των προσωπικών δεδομένων λειτουργία πρέπει να διασφαλίζεται από τους αντίστοιχους παρόχους. Η ενσωμάτωση των plug-ins από εμάς γίνεται μέσω της λεγόμενης μεθόδου «διπλού κλικ» για τον καλύτερο δυνατό τρόπο προστασίας των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.

α) Facebook

Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούνται τα plugins του Facebook για την εξατομίκευση της χρήσης τους. Γι ‘αυτό χρησιμοποιούμε το κουμπί “LIKE” ή “SHARE”. Πρόκειται  για μια προσφορά από το Facebook.

Εάν επισκέπτεστε μια σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο plugin, ο δικός σας Browser δημιουργεί άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο των plugins μεταφέρεται από το Facebook απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται από αυτό στον ιστότοπό μας.

Με την ενσωμάτωση των plugins, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο περιηγητής σας στην αντίστοιχη σελίδα του ιστοτόπου μας, ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό στο Facebook ή δεν έχετε συνδεθεί με το Facebook. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας σε ένα διακομιστή του Facebook στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Εάν συνδέεστε με το Facebook, το Facebook μπορεί να συνδέσει την επίσκεψη στον ιστότοπό μας απευθείας με τον λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν αλληλεπιδράτε με τα plugins, για παράδειγμα πιέζοντας το κουμπί “LIKE” ή “SHARE”, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται απευθείας σε ένα διακομιστή Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Οι πληροφορίες θα δημοσιεύονται επίσης στο Facebook και θα εμφανίζονται στους φίλους σας στο Facebook.

Το Facebook μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς και εξατομικευμένων σελίδων στο Facebook. Για το σκοπό αυτό το Facebook δημιουργεί προφίλ χρηστών, σχετικά με ενδιαφέροντα, σχέσεις κλπ, για να αξιολογήσει για παράδειγμα τη χρήση της ιστοσελίδας μας σε σχέση με τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Facebook, για να ενημερώσει άλλους χρήστες του Facebook σχετικά με τις δραστηριότητές σας στον ιστότοπό μας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του Facebook.

Αν δεν θέλετε το Facebook να συνδέσει τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας με  το λογαριασμό σας στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Για τον σκοπό και το εύρος της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία του απορρήτου σας, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου (https://www.facebook.com/about/privacy/) του Facebook.

β) Twitter

Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνονται plugins του δικτύου σύντομων μηνυμάτων του Twitter Inc. (Twitter). Τα Twitter- plugins (κουμπί tweet) μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπο Twitter στην ιστοσελίδα μας. Μια επισκόπηση των κουμπιών tweet μπορείτε να βρείτε εδώ (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα του ιστοτόπου μας που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, δημιουργείται μια άμεση σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή Twitter. Το Twitter λαμβάνει τις πληροφορίες που έχετε επισκεφτεί στον ιστότοπό μας με τη διεύθυνση IP σας. Εάν πατήσετε το κουμπί “tweet” του Twitter, ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Twitter, μπορείτε να συνδέσετε τα περιεχόμενα των σελίδων μας με το προφίλ σας του Twitter. Αυτό επιτρέπει στο Twitter να συνδέσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας με το λογαριασμό χρήστη σας. Επισημαίνουμε ότι ως πάροχοι των ιστοσελίδων μας δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο των μεταφερόμενων δεδομένων και τη χρήση τους από το Twitter.

Αν δεν θέλετε το Twitter να συνδέσει την επίσκεψή σας στις σελίδες μας, αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο Twitter.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter (https://twitter.com/privacy).

V. Ασφάλεια Δεδομένων

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο SSL (Secure Socket Layer) για  την επίσκεψη του ιστοτόπου μας σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Πρόκειται για μια κρυπτογράφηση 256-bit. Αν το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζει κρυπτογράφηση 256-bit, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία v3 των 128 bit. Η κρυπτογράφηση μίας σελίδας του ιστοτόπου μας εμφανίζεται από την κλειστή αναπαράσταση του εικονιδίου κλειδιού ή κλειδώματος στην κάτω γραμμή κατάστασης του προγράμματος περιήγησης.

Λαμβάνουμε επίσης τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή εκ προθέσεως χειραγώγηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

 

1. Δηλώσεις συγκατάθεσης υποκειμένου

Το «Εκπαιδευτήριο» ζητά από το υποκείμενο ή τον κηδεμόνα του να υπογράψει δηλώσεις συγκατάθεσης για λειτουργίες και εκδηλώσεις που είναι άμεση ή έμμεση η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων του. Παρακαλούμε να τις διαβάσουν αναλυτικά και να δηλώσουν αν συμφωνούν ή όχι σε περιπτώσεις όπως:

Α. Τη δημοσιοποίηση (με αναφορά ονόματος ή ανάρτηση φωτογραφίας) των επιτυχιών του μαθητή αλλά και όποιες ενέργειες αφορούν την ανάδειξη των εκπαιδευτικών διαδικασιών του Εκπαιδευτηρίου σε κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Instagram, Twitter, Google+) , στον ιστότοπο του «Εκπαιδευτηρίου» (www.euroekpaideusi.gr), στον τοπικό τύπο καθώς και στον χώρο του Εκπαιδευτηρίου.

Β. Την τηλεφωνική ενημέρωσή σας για εκδηλώσεις, για εκπαιδευτικά προγράμματα, ή για προσφορές.

Γ. Την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (Newsletters) καθώς και έντυπου ενημερωτικού υλικού (δια αλληλογραφίας) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Εκπαιδευτηρίου μας.

Δ. Την αποστολή έντυπου ενημερωτικού υλικού (δια αλληλογραφίας) για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο μας.

Ε. Την τηλεφωνική ενημέρωσή σας από την γραμματεία ή τους καθηγητές του φροντιστηρίου για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία του υποκειμένου.

 

2. Δικαιώματα υποκειμένου

Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρία, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@euroekpaideusi.gr  ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2810761314.

To υποκείμενο μπορεί να περιορίζει, να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία από το “Εκπαιδευτήριο”.

To υποκείμενο έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος, η “Eυρωεκπαίδευση” θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο, ευσταθεί και το “εκπαιδευτήριο” δεν έχει καμία πλέον συνεργασία ή γενικότερη δέσμευση, τόσο εκπαιδευτική όσο και οικονομική από την πλευρά του υποκειμένου.

Για οποιαδήποτε απορία ή για τη χορήγηση πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το “Eκπαιδευτήριο” με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@euroekpaideusi.gr ή με τηλεφωνική κλήση στον αριθμό 2810761314.

Το υποκείμενο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr).

Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του υποκειμένου, η οποία θα παρέχεται με την επικύρωση της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά την εγγραφή, και στην περίπτωση των ανήλικων υποκειμένων κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του ενηλίκου γονέα ή κηδεμόνα τους, η οποία θα παρέχεται επίσης με την επικύρωση της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εκ μέρους του, θα πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και προς βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών σε συμμόρφωση με τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής, ως με την παρούσα Δήλωση ορίζεται.