Δωρεάν Κατάρτιση Εργαζομένων 2015 μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ—ΛΑΕΚ 0,24%

Έχετε τη δυνατότητα να εκπαιδεύσετε δωρεάν τους υπαλλήλους και τα στελέχη των επιχειρήσεων σας, με τα επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,24 και 0,45.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις δικαιούνται μέσω ΟΑΕΔ, για εκπαιδευτική κατάρτιση των εργαζομένων τους, το 0,45% της μεικτής μισθοδοσίας των υπαλλήλων τους από 1/1/14 έως 30/6/14 και το 0,24% της μεικτής μισθοδοσίας από 1/7/2014 έως 31/12/14 καθώς και το 0,24% ολόκληρου του έτους 2015.
Η κατάρτιση του προσωπικού σας μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στους χώρους του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΕυρωΕκπαίδευση (πρώην Ευρωμάθεια), στο Κοκκίνη Χάνι, είτε στο δικό σας χώρο και το πρόγραμμα εκπαίδευσης προσαρμόζεται στις ανάγκες τις δικής σας επιχείρησης.

Στα πιο σύγχρονα εργαστήρια μας και με υψηλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μπορείτε να εκπαιδευτείτε:
στις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά) με αντίστοιχη ορολογία
Υπερεντατική Εκμάθηση Γερμανικής Γλώσσας με εξειδικευμένη Μεθοδολογία—Ορολογία
στα προγράμματα Εφαρμογών Γραφείου (Windows, Word,
Excel, Access, PowerPoint, Internet- Outlook, Photoshop )
στη χρήση εφαρμογών Web 2.0
σε τομείς Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων
σε Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων (πιστοποιημένα από τον ΕΦΕΤ).

Δικαίωμα συμμετοχής:
Επιχειρήσεις που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά 0,24% για τους εργαζόμενους τους.
Το πρόγραμμα κατάρτισης που συμμετέχουν δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από άλλο φορέα και οι εργαζόμενοι τους να μην χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ.
Το Πιστοποιητικό που αποκτάτε σε όποιο αντικείμενο κατάρτισης και να επιλέξετε, είναι αναγνωρισμένο από τον ιδιωτικό και Κρατικό-Δημόσιο τομέα, καθότι κάθε πρόγραμμα κατάρτισης οργανώνεται με Κρατικές προδιαγραφές και Εποπτεία.

Διευκρινίζουμε ότι εάν μια επιχείρηση δεν χρησιμοποιήσει το ποσό της επιδότησης που δικαιούται κατά τη διάρκεια των 2 ετών, τότε το χρηματικό αυτό ποσό χάνεται.

Δωρεάν Κατάρτιση Εργαζομένων 2015 μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ—ΛΑΕΚ 1-25

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

Ø Καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το τρέχον έτος.

Ø Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους

Στο ανωτέρω πρόγραμμα δύνανται να συμμετέχουν και εργαζόμενοι:

o Των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή

o Των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή

o Το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη αλλά καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά (0,45%).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ

Επιδότηση 200 ευρώ ανά εργαζόμενο-καταρτιζόμενο (5€ Χ 40ώρες) με απευθείας κατάθεση του ποσού από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε προσωπικό Τραπεζικό  λογαριασμό .

Στα σύγχρονα εργαστήρια μας και με υψηλά καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό μπορείτε να εκπαιδευτείτε:

Ø στις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γερμανικά, Ρωσικά) με αντίστοιχη ορολογία

Ø Υπερεντατική Εκμάθηση Γερμανικής Γλώσσας με εξειδικευμένη Μεθοδολογία—Ορολογία

Ø στα προγράμματα Εφαρμογών Γραφείου (Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet- Outlook, Photoshop )

Ø στη χρήση εφαρμογών Web 2.0

Ø σε τομείς Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων

Ø σε Προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων (πιστοποιημένα από τον ΕΦΕΤ).

Διευκρινίζουμε ότι εάν μια επιχείρηση δεν χρησιμοποιήσει το ποσό της επιδότησης που δικαιούται κατά τη διάρκεια των 2 ετών, τότε το χρηματικό αυτό ποσό χάνεται.