Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και την πολυετή εμπειρία του σχολείου μας στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, μια μαθήτρια ή ένας μαθητής που ξεκινάει μαθήματα στη Β΄ Δημοτικού, θα συμμετάσχει στις εξετάσεις επιπέδου Β2 (Lower), όταν θα είναι στην Β΄ ή στην Γ΄ Γυμνασίου, ανάλογα πάντα και από την ατομική του προσπάθεια.

Παιδιά Α΄ τάξης δημοτικού (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  Α΄ ΤΑΞΗ)

► Παρακολουθούν την Pre-Junior τάξη, μια ώρα την εβδομάδα. Μέσα από λεξούλες, αριθμούς, παιχνιδάκια και τραγουδάκια έχουν την πρώτη τους επαφή με την ξένη γλώσσα, με λίγες γραπτές υποχρεώσεις. Αυτή η πρώτη επαφή των παιδιών, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα επαφή τους με την γλώσσα.

Παιδιά Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού

► Τα παιδιά αρχίζουν παρακολουθώντας τις Junior classes (Προκαταρκτικές) κάνοντας τέσσερις διδακτικές ώρες* την εβδομάδα. Οι έμπειροι καθηγητές μας, καθοδηγούν τα παιδιά με σωστούς παιδαγωγικούς τρόπους και μεθόδους έτσι ώστε να αγαπήσουν και να κατανοήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο της ξένης γλώσσας.

Παιδιά Ε΄, ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού και παιδιά A΄ τάξης Γυμνασίου

► Σε αυτό το επίπεδο (A, B, C classes) τα παιδιά, αποκτούν γερές βάσεις στην γραμματική και στην έκθεση κάνοντας τέσσερις (4) διδακτικές ώρες την εβδομάδα. Έτσι αρχίζουν να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά με χρήση σωστού συντακτικού.

Παιδιά , Β΄ και Γ΄ τάξης Γυμνασίου

► Σε αυτό το επίπεδο ( Class, Ε΄ Class Pre-Lower και FCE-Lower Class) τα παιδιά, προετοιμάζονται για τις πρώτες επίσημες αναγνωρισμένες εξετάσεις τους στο B2 (Lower). Η τάξεις αυτές κάνουν έξι  (6)  διδακτικές ώρες την εβδομάδα.

► Οι άριστοι μαθητές πετυχαίνουν στις εξετάσεις B2 (Lower) πριν την Γ’ Γυμνασίου.

Παιδιά Γ τάξης Γυμνασίου και άνω

► Ακολουθούν οι τάξεις των επιπέδων C1 και C2. Δηλαδή Advanced και Proficiency.

► Το Proficiency προετοιμάζεται από 8 μήνες μέχρι ένα περίπου  χρόνο.

 flags