Τα παρακάτω εργαλεία μετάφρασης έχουν σκοπό να βοηθήσουν στη μετάφραση λέξεων και όχι προτάσεων. Χρησιμοποιούνται δηλαδή ως απλά λεξικά.
Η χρήση οποιονδήποτε προγραμμάτων μετάφρασης θεωρείται από εμάς μη χρήσιμη επειδή όλα παρουσιάζουν μεγάλα προβλήματα σύνταξης και γραμματικής, άρα είναι μη δόκιμη η χρήση τους.

 


Präsentiert von englishgreekdictionary.net